Ik werk bij Athletes in Action binnen de afdeling Total Athlete. Athletes in Action is onderdeel van de moederorganisatie Agapè, wereldwijd bekend als Campus Crusade for Christ. Agapè is wereldwijd actief in 191 landen op verschillende werkvelden. Agapè wil het mogelijk maken dat iedereen in Nederland wel iemand kent die Jezus oprecht volgt. De slogan van Agapè is: ’Deel van je leven’. Athletes in Action is dus één van de verschillende werkvelden van Agapè.

AIA heeft als droom dat jongeren, sporters en kerken volledig tot hun recht komen, hun potentie uitleven en Jezus uitstralen. Daarmee eren ze hun Schepper. Sinds 1998 worden jongeren, sporters en kerken uitgedaagd om zich te ontwikkelen, te groeien in geloof en op een krachtige manier Gods Koninkrijk te bouwen. Daarmee veranderen ze zelf en hebben ze impact op hun omgeving. We zien dit al gebeuren op tientallen plekken in Nederland en het buitenland.

Binnen AIA heb je de afdelingen ‘Productions’, ‘Sportcommunity’s’ en ‘Total Athlete’ met daarnaast nog een ondersteunende afdeling.

Total Athlete is dus de afdeling waar ik voor werk. Onder de naam ‘Total Athlete’ dagen we sportende christenen (intentionele sporters) uit hun leven te laten leiden door Jezus. We besteden aandacht aan alle facetten van het atleet zijn: het fysieke, mentale, sociale en geestelijke. Door netwerken worden die sportende christenen met elkaar verbonden, zodat ze elkaar kunnen bemoedigen en sterken in het volgen van God. Het brengt ons ook in contact met meer sporters op niveau, die we in aparte ‘wedstrijd-teams/sport specifieke teams’ willen uitzenden. Bij die teams ligt de nadruk niet slechts op hetgeen ze lokaal bereiken, maar ligt er een grotere taak weggelegd voor discipelschap en ontwikkeling van de sporter zelf. Verder dagen we de sporters uit Jezus te delen in de sportwereld.

Ons grote verlangen is:
In elk team,
In elke sport,
In heel Nederland,
een Gamechanger